Slovenská diabetologická spoločnosť

Aký význam má vzdelávanie pacientov?

 MUDr. Zuzana Némethyová, CSc.

Vzdelávanie pacientov - edukácia - je dôležitou zložkou liečby cukrovky. 
Edukácia je nedeliteľnou súčasťou diabetologickej starostlivosti, patrí  do každodennej práce diabetológa.
Veď je to práve pacient , ktorý sa v priebehu bežného i sviatočného dňa rozhoduje o spôsobe svojho stravovania, o pohybovej aktivite, o životnom štýle. Je to práve pacient, ktorý môže významným spôsobom ovplyvniť  svoj zdravotný stav.
Poslaním záložky "Pacientom"  je poskytnúť vedecky a odborne podložené informácie o cukrovke chorým, ktorí nesú tento neľahký údel a ktorí sa snažia zlepšiť kvalitu svojej liečby.

M

Vzdelávanie pacientov - edukácia - je dôležitou zložkou liečby cukrovky. 
Edukácia je nedeliteľnou súčasťou diabetologickej starostlivosti, patrí  do každodennej práce diabetológa.
Veď je to práve pacient , ktorý sa v priebehu bežného i sviatočného dňa rozhoduje o spôsobe svojho stravovania, o pohybovej aktivite, o životnom štýle. Je to práve pacient, ktorý môže významným spôsobom ovplyvniť  svoj zdravotný stav.
Poslaním záložky "Pacientom"  je poskytnúť vedecky a odborne podložené informácie o cukrovke chorým, ktorí nesú tento neľahký údel a ktorí sa snažia zlepšiť kvalitu svojej liečby.

MUDr. Zuzana Némethyová, CSc. 

diéta

K riziku vzniku cukrovky vedú

  • nadmerný príjem kalórií
  • nedostatok pohybu
  • obezita
  • dedičnosť

Aj nevýrazné schudnutie o 4 kg vedie k zníženiu hladín krvného cukru. Pokles hmotnosti a zvýšená fyzická aktivita vedú k zníženiu rizikových faktorov ischemickej choroby srdca, ako sú vysoký krvný tlak, vysoké hladiny cholesterolu, zvýšené hladiny krvného cukru. Zmena životného štýlu má preventívny aj liečebný význam z pohľadu cukrovky aj srdca.