Slovenská diabetologická spoločnosť

Inzulínové analógy

Liečba inzulínovými analógmi patrí k najmodernejším výsledkom rozvoja vedeckého výskumu v oblasti terapie diabetes mellitus typu 1 a typu 2.
Táto liečba poskytuje mnohé výhody
 v porovnaní s liečbou tradičnými humánnymi inzulínmi. Medzi ne patrí:
  • zníženie, resp. nezvyšovanie telesnej hmotnosti
  • možnosť väčšej flexibility a liberálnosti režimu pacienta
  • zníženie výskytu hypoglykémií
  • komfortnejšia aplikácia niektorých inzulínových prípravkov pomocou jednorázových pier
Edukácia o nových spôsoboch terapie pomocou analógových inzulínov je dôležitou súčasťou práce diabetológa.V modernej dobe  sa menia aj formy tejto edukácie a jednou z nich  je aj  použitie audiovizuálnych pomôcok, videokaziet a DVD nosičov.
 
MUDr. Katarína Suchožová
MUDr. Katarína Suchožová
 » Moderná inzulínová liečba Inzulínový analóg » Ako začať liečbu inzulínom?