Slovenská diabetologická spoločnosť

Ocenenia, medaily SLS/SDS

Štatút udeľovania pôct a cien Slovenskej lekárskej spoločnosti a jej odborných spoločností, spolkov lekárov a farmaceutov (OZ SLS) je v materiáloch na stiahnutie.


Stiahnite si

application/msword
statut_cien.doc
Štatút cien SLS