Slovenská diabetologická spoločnosť

XXVIII. diabetologické dni s medzinárodnou účasťou, 30. 5. - 1. 6. 2018, Hotel Patria, Štrbské Pleso

Vážení kolegovia,

dovoľte mi, aby som menom svojim, ako aj menom výboru Slovenskej diabetologickej spoločnosti, 

Vás čo najsrdečnejšie pozval na

XXVIII. diabetologické dni s medzinárodnou účasťou

30. 5. - 1. 6. 2018

Hotel Patria, Štrbské Pleso

doc. MUDr.Emil Martinka, PhD.

predseda SDS


[doc. MUDr. Emil Martinka, PhD.]
doc. MUDr. Emil Martinka, PhD.


Stiahnite si

application/pdf
XXVIII diab dni Tatry 2018_1.pdf
XXVIII. diabetologické dni 2018, Hotel Patria, Štrbské Pleso

Samostatnosť medicínskeho a zdravotníckeho odboru diabetológia zostáva zachovaná

Dňa 7. novembra 2017 prebehlo rokovanie na Ministerstve zdravotníctva SR. Za diabetológiu v zastúpení doc. MUDr. E. Martinka, PhD. a MUDr. Z. Némethyová, CSc., zástupcami endokrinológov boli prof. MUDr. J. Payer, CSc. a prof. MUDr. I. Lazúrová, CSc. FRCP, za MZ SR doc. PhDr. Z. Slezáková, PhD., MPH a Mgr. M. Nagy, za Akreditačnú komisiu prof. MUDr. P. Jarčuška, PhD....
všetky novinky...