Slovenská diabetologická spoločnosť

Prihláška do Slovenskej diabetologickej spoločnosti

Slovenská diabetologická spoločnosť  je odbornou spoločnosťou Slovenskej lekárskej spoločnosti.

Prihlášky do Slovenskej diabetologickej spoločnosti  sa odosielajú na adresu Slovenskej lekárskej spoločnosti, ktorá vedie členskú evidenciu.

Odborná spoločnosť  - Kód spol.

Diabetologická - 06  

Sekcia: Pre obezitu  Kód sekcie: 0698

Sekcia: Porúch lipidového metabolizmu  Kód sekcie: 0699

Sekcia: Praktických diabetológov Kód sekcie: 0697

 

Referentky členskej evidencie SLS sú:

Eva Horváthová (vnútorná linka 118), horvathova@sls.sk

Veronika Spustová (vnútorná linka 118), spustova@sls.sk

Adresa pre zasielanie prihlášok:

Slovenská lekárska spoločnosť
Cukrová 3, 813 22 Bratislava
tel.: 00421 2 5263 5603, 5292 2017, 5292 2019
fax:  00421 2 5263 5611
 
 
Prihláška za riadneho (individuálneho) člena Slovenskej lekárskej spoločnosti bola publikovaná v časopise Slovenskej diabetologickej spoločnosti:
 
Diabetes a obezita. Ročník 10, Číslo 19, Máj 2010, s. 74-79
 
 
K dispozícii sú 3 tlačivá, ktoré si môžete stiahnuť z tejto stránky alebo zo stránky Slovenskej lekárskej spoločnosti:
 
 
1) Prihláška za riadneho (individuálneho) člena s prílohami
 
2) Žiadosť riadneho (individuálneho) člena Slovenskej lekárskej spoločnosoti"
    Rozšírenie členstva / Zrušenie členstva
 
3) Žiadosť riadneho (individuálneho člena Slovenskej lekárskej spoločnosti:
    Aktualizácia osobných údajov
 
 

Stiahnite si

application/octet-stream
clenska_prihlaska_sls 2010.doc
Prihláška za člena SLS/SDS
application/msword
clenska_prihlaska_ziadost_o_rozsir_zrus 2010.doc
Žiadosť o rozšírenie/Zrušenie členstva
application/msword
clenska_prihlaska_ziadost_o_aktualizaciu_udajov 2010.doc
Aktualizácia osobných údajov