Slovenská diabetologická spoločnosť

Výbor Slovenskej diabetologickej spoločnosti

Výbor Slovenskej diabetologickej spoločnosti 2018 - 2022

 Predseda výboru SDS

doc. MUDr. Katarína Rašlová, CSc.

Podpredseda výboru SDS

doc. MUDr. Zbynek Schroner, PhD.

Vedecký sekretár

doc. MUDr. Viera Doničová, PhD.

Členovia výboru

MUDr. Daniel Kolény

MUDr. Marek Macko

MUDr. Zuzana Némethyová, CSc.

MUDr. Eva Tošerová

MUDr. Katarína Suchožová

MUDr. Jaroslav Fábry (pokladník)

MUDr. Vladimír Uličiansky

MUDr. Barbora Zoboková

 

Revízna komisia/Kontrolný výboru

MUDr. Marta Korecová - predseda

MUDr. Radovan Plášil

MUDr. Vladimír Radolec


Stiahnite si

application/pdf
Výbor Obezitologickej sekcie SDS na funkčné obdobie 2014 - 2018.pdf
VÝBOR OBEZITOLOGICKEJ SEKCIE NA FUNČNÉ OBDOBIE 2014 - 2018