Slovenská diabetologická spoločnosť

Lilly International Scholarhip, EASD 2017 LISABON

Slovenská diabetologická spoločnosť  (SDS) prostredníctvom Lilly International Scholarshipu podporí účasť lekárov na EASD 2017 v Lisabone  a udelí 5 (päť) štipendií pre slovenských diabetológov pracujúcich v Slovenskej republike.

Štipendiá budú pokrývať všetky náklady spojené s kongresom, ako napr. registračné poplatky, ubytovanie a cestu a/alebo časť nákladov spojených s účasťou lekárov na kongrese.

Kritériá na výber účastníkov:

  • lekári v súčasnosti pracujúci v Slovenskej republike
  • lekári, ktorí boli vyškolení/pripravujú sa pre špecializáciu v diabetológii alebo endokrinológii v závislosti na spôsobilosti a môžu mať prospech z ďalšieho vzdelávania/prezentácie a diskusií o vedeckých dátach v terapeutickej oblasti

alebo

  • lekári, ktorí aktívne predložili abstrakt na EASD pre využitie počas kongresu

a

  • sú schopní porozumieť a riadiť vedeckú diskusiu v anglickom jazyku;
  • po účasti na kongrese pripravia sumár noviniek z kongresu, ktorý bude prezentovaný pre slovenských lekárov (témy budú vopred stanovené SDS)

Za výber účastníkov bude zodpovedná Slovenská diabetologická spoločnosť.

Kongres European Association for the Study of Diabetes  (EASD) je organizovaný od 11.-15. septembra 2017 v Lisabone, Portugalsko.

Viac informácií ku kongresu nájdete na stránke: www.easd.org.

Svoje žiadosti o štipendium na EASD v Mníchove zasielajte na adresu: martinkaemil@hotmail.com

 

Lekári, ktorým sa poskytne štipendium by mali vyplniť EASD Scholarhip POrogram - Evaluation Form

 

 


 


Stiahnite si

application/pdf
Lilly_diabetes_scholarship_oznam2017.pdf
Lilly International scholarship EASD 2017 Lisabon
application/pdf
EASD_Scholar_feedback Lilly.pdf
EASD Scholarship Program - Evaluation Form