Slovenská diabetologická spoločnosť

Problematika vzdelávania v diabetológii - základné materiály

 Materiály ohľadom vzdelávania v diabetológii.


Stiahnite si

application/pdf
Príloha 13_379_2015 Nariadenie vlády z 9. decembra 2015 ktorým sa mení a dopĺňa NV SR 296 2010 Z.z..pdf
Príloha 13 Nariadenie vlády 379/2015
application/pdf
Príloha 12 Identifikované riziká.pdf
Príloha 12 Identifikované riziká
application/pdf
Príloha 11 Záznam z MZ SR 03_12_2015 Uznávanie kvalifikácií Zmluvy.pdf
Príloha 11 Záznam z MZ SR 03_12_2015 Uznávanie kvalifikácií Zmluvy
application/pdf
Príloha 10 List_SDS__na_MZ SR_20_11_2015.pdf
Príloha 10 List SDS na ZM SR 20. 11. 2015
application/pdf
Príloha 9 List na MZ SR ohľadom dispenzarizacie 2016.pdf
Príloha 9 List na MZ SR ohľadom dispenzarizácie
application/pdf
Príloha 8 List ministerke zdrav ohľadom dispenzarizácie 2014.pdf
Príloha 8 List ministerke zdravotníctva ohľadom dispenzarizácie 2014
application/pdf
Príloha 7 Vzdelávanie_v_diabetológii_pre_diabetológov.pdf
Príloha 7 Vzdelávanie v diabetológii
application/pdf
Príloha 6 Legislatívna rada vlády.pdf
Príloha 6 Legislatívna rada vlády
application/pdf
Príloha 5 Spoločné_pripomienky_SLS_k_návrhu_NV_č._2962010_Z.z.-SO8327-OL-2015_a.pdf
Príloha 5 Spoločné pripomienky SLS
application/pdf
Príloha 4 Medzirezortné pripomienkové konanie SLS_(SDS)_-_nariadenie_296-2010.pdf
Príloha 4 Medzirezortné pripomienkové konanie SLS (SDS)
application/pdf
Príloha 3 Právny_názor_odborníka.pdf
Príloha 3 Právny názor odborníka
application/pdf
Príloha 2 Nariadenie_vlády 296_2010.pdf
Príloha 2 Nariadenie vlády 296/2010
application/pdf
Príloha 1 Návrh_Nariadenie_vlády_296.......MZ SR, S08327-OL-2015.pdf
Príloha 1 Návrh Nariadenie vlády 296 ...MZ SR