Slovenská diabetologická spoločnosť

Smernica 2013/55/EÚ Európskeho parlamentu a rady o uznávaní odborných kvalifikácií


Stiahnite si

application/pdf
Smernica EU a Rady 2013_55_EU o uznávaní odborných kvalifikácii.pdf
Smernica EU a Rady 2013/55/EÚ o uznávaní odborných kvalifikácií