Slovenská diabetologická spoločnosť

Nariadenie vlády SR 379/2015 z 9. decembra 2015 o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecialiizačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností


Stiahnite si

application/pdf
Nariadenie vlády SR 379_2015 o sústave špecializačných odborov.pdf
Nariadenie vlády SR 379/2015 z 9. decembra 2015 o odbornej spôsobilovsti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností