Slovenská diabetologická spoločnosť

Vyhláška 84/2016 Z.z. Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 27. januára 2016, ktorou sa ustanovujú určujúce znaky jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení - výber


Stiahnite si

application/pdf
Vyhláška MZ SR 84_2016 o zdravotníckych zariadeniach_výber.pdf
Vyhláška MZ SR 84/2016 z 27. januára 2016, ktorou sa ustanovujú určujúce znaky jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení