Slovenská diabetologická spoločnosť

6th CECON CENTRAL EUROPEAN CONGRESS ON OBESITY & XV. SLOVAK CONGRESS ON OBESITY, 5. - 7. OKTÓBER 2017, BRATISLAVA

Milé kolegyne a kolegovia,

Obezitologická sekcia SDS a Slovenská diabetologická spoločnosť si Vás dovoľujú pozvať na 6th CECON - CENTRAL EUROPEAN CONGRESS ON OBESITY & XV. SLOVAK CONGRESS ON OBESITY, ktorý sa bude konať 5. - 7. októbra 2017 v Bratislave.

 

Pre prípad, že by bolo pre Vás jednoduchšie otvoriť si túto stránku, nech sa páči nasledovný link.

http://cecon2017.guarant.eu/newsflash/2016-12.html

Predsedkyňa OS SDS MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD.

Predseda SDS doc. MUDr. Emil Martinka, PhD.

Vedecký sekretár SDS MUDr. Vladimír Uličiansky