Slovenská diabetologická spoločnosť

Fórum

                  

AtényDiskusné fórum Vám umožňuje na webovej stránke v modrej záložke Spoločnosť pridať tému na diskusiu alebo reagovať na už vytvorenú tému alebo reagovať na pridaný príspevok. (Pred vstupom do Diskusného fóra kliknite na záložku Spoločnosť v hornej časti obrazovky).
Príspevok vo fóre vyjadruje osobný názor autora príspevku, ktorý je za neho zodpovedný. 
Autor príspevku súhlasí s tým, že bude dodržiavať princípy etiky a že nebude posielať materiály, ktoré môžu porušovať všeobecne platné zákony. Zobrazenie príspevku na webovej stránke je možné po akceptácii administrátorom. Ide len o technickú stránku veci. Administrátor nebude upravovať obsah príspevku. Príspevok sa zobrazí v téme, ktorej sa týka.
.
Kliknutím na " Odoslať " vo formulári - Pridať tému - súhlasíte s týmito podmienkami.

 

Pridať tému
Pridal: MUDr. Vladimír Uličiansky (17.11.2015 08:19:20)
Materiál MZ SR č. SO8327-OL-2015 Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č 296/2010 o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.
Pridal: MUDr. Vladimír Uličiansky (16.11.2015 23:23:11)
Rekonštruované nariadenie 296/2010 Z.z.
(o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností)
Autor: Vláda Slovenskej republiky Platnosť od: 26.6.2010 Účinnosť od: 1.7.2013
Uverejnené v Zbierke zákonov č. 112/2010 strana 2362

predchadzajúce | 1 | 2