Slovenská diabetologická spoločnosť

Fórum

                  

AtényDiskusné fórum Vám umožňuje na webovej stránke v modrej záložke Spoločnosť pridať tému na diskusiu alebo reagovať na už vytvorenú tému alebo reagovať na pridaný príspevok. (Pred vstupom do Diskusného fóra kliknite na záložku Spoločnosť v hornej časti obrazovky).
Príspevok vo fóre vyjadruje osobný názor autora príspevku, ktorý je za neho zodpovedný. 
Autor príspevku súhlasí s tým, že bude dodržiavať princípy etiky a že nebude posielať materiály, ktoré môžu porušovať všeobecne platné zákony. Zobrazenie príspevku na webovej stránke je možné po akceptácii administrátorom. Ide len o technickú stránku veci. Administrátor nebude upravovať obsah príspevku. Príspevok sa zobrazí v téme, ktorej sa týka.
.
Kliknutím na " Odoslať " vo formulári - Pridať tému - súhlasíte s týmito podmienkami.

 

Pridať tému
Pridal: prof. MUDr. Peter Galajda, CSc. (20.11.2015 19:39:27)
Špecializačný odbor diabetológia poruchy látkovej premeny a výživy je v súčasnosti samostatný špecializačný odbor a toto postavenie sa nebude meniť ani v pripravovanej novele Nariadenia vlády o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, ktorá neobsahuje žiadnu zmienku o spájaní odborov Endokrinológia a Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy. Vzhľadom na súčasný stav vzdelávania v diabetológii sa treba rozhodnúť pre dve možnosti ako ďalej.
Pridal: MUDr. Vladimír Uličiansky (17.11.2015 08:49:22)
V návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov (ďalej len „novela Nariadenia č. 296/2010“), navrhujeme vykonať nasledovné zmeny:
Pridal: MUDr. Vladimír Uličiansky (17.11.2015 08:33:34)
Z môjho pohľadu predmetný návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa Nariadenie 296/2010 (ďalej len „Návrh“) nemení sústavu špecializačných odborov obsiahnutú v prílohe č. 3 Nariadenia 296/2010, v rámci ktorých diabetológia zostáva naďalej zaradená do tejto sústavy ako jeden zo špecializačných odborov [príloha č. 3 časť A písm. c) bod 3.].
Pridal: MUDr. Vladimír Uličiansky (16.11.2015 23:23:11)
Rekonštruované nariadenie 296/2010 Z.z.
(o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností)
Autor: Vláda Slovenskej republiky Platnosť od: 26.6.2010 Účinnosť od: 1.7.2013
Uverejnené v Zbierke zákonov č. 112/2010 strana 2362

predchadzajúce | 1 | 2