Slovenská diabetologická spoločnosť

Členská schôdza SDS - 18. máj 2017 od 17.30 do 19.30 hod., Grand hotel Pressburg, Bratislava

Program:

1) Otvorenie (doc. MUDr. E. Martinka, PhD.)

2) Aktuálna situácia v diabetológii (doc. MUDr. E. Martinka, PhD.)

3) Správa o činnosti SDS za obdobie 2016 - 2017 (doc. MUDr. E. Martinka, PhD.)

4) Správa o činnosti legislatívnej rady (doc. MUDr. K. Rašlová, CSc.)

5) Minimálny štandard pre špecializačný študijný program v špecializačnom odbore diabetológia, poruchy  látkovej premeny a výživy (Martinka, Rašlová)

6) Správa o hospodárení SDS za rok 2016 (MUDr. M. Korecová)

7) Správa kontrolnej a revíznej komisie SDS za rok 2016-2017 (člen revíznej komisie)

8) Záver (doc. MUDr. E. Martinka, PhD.)

 

 Program členskej schôdze si môžete stiahnuť z tejto stránky.


Stiahnite si

application/pdf
Pozvánka na členskú schôdzu SDS 18_05_2017.pdf
Pozvánka na členskú schôdzu SDS 18.05.2017


všetky novinky