Slovenská diabetologická spoločnosť

Možnosti čerpania finančných prostriedkov SDS

Výbor SDS oznamuje svojim členom, že aj v tomto roku je možnosť čerpania finančných prostriedkov SDS na príslušné účely, ktoré sú uvedené v rozpočtových kapitolách. Žiadosti posielajte prostredníctvom vedeckého sekretára SDS MUDr. V. Uličianskeho, e-mail: vladouli@centrum.sk

 

MUDr. Marek Macko, predseda rozpočtovej komisie SDS   doc. MUDr. Emil Martinka, predseda SDS

 


Stiahnite si

application/pdf
Rozpočtové kapitoly _SDS_2017.pdf
Rozpočtové kapitoly SDS 2017


všetky novinky