Slovenská diabetologická spoločnosť

Navždy nás opustil MUDr. Alexander Kreze, DrSc.

Slovenská diabetologická spoločnosť v tichom zármutku oznamuje všetkým blízkym a priateľom, že nás 12. januára 2018 vo veku 89 rokov navždy opustil MUDr. Alexander Kreze, DrSc. - renomovaný internista, endokrinológ a diabetológ, emeritný riaditeľ Endokrinologického ústavu v Ľubochni, bývalý dlhoročný predseda Slovenskej endokrinologickej a Slovenskej diabetologickej spoločnosti a bývalý hlavný odborník pre endokrinológiu pri Ministerstve zdravotníctva SR. Jeho pamiatka ostáva v našich srdciach.

Za SDS:

doc. MUDr. Emil Martinka, PhD., predseda SDS

MUDr. Zuzana Némethyová, CSc., podpredsedkyňa SDS

MUDr. Vladimír Uličiansky, vedecký sekretár SDS

prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc., FRCP Edin

prof. MUDr. Peter Galajda, PhD.

prof. MUDr. Ivan Tkáč, CSc.

prof. MUDr. Iwar Klimeš, DrSc.

doc. MUDr. Zbynek Schroner, PhD.

MUDr. Ľubomír Barák, PhD.

MUDr. Marta Korecová

MUDr. Marek Macko

MUDr. Táňa Kupcová

MUDr. Silvia Dókušová, PhD.

MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD.

doc. MUDr. Viera Doničová, PhD.

doc. MUDr. Katarína Rašlová, CSc.

doc. MUDr. Jozef Michálek, CSc.

prof. MUDr. Oliver Rácz, PhD.

MUDr. Darina Návratová

MUDr. Jozef Lacka, PhD., MBA

MUDr. Oľga Minarovičová

 

 

 

 


[MUDr. Alexander Kreze, DrSc.]
MUDr. Alexander Kreze, DrSc.


všetky novinky