Slovenská diabetologická spoločnosť

Voľby do výboru a revíznej komisie Slovenskej diabetologickej spoločnosti 2018- 2022 Celkové poradie podľa počtu získaných hlasov

Informácia zo zápisnice volebnej komisie Slovenskej diabetologickej spoločnosti (SDS), organizačnej zložky Slovenskej lekárskej spoločnosti napísanej 15. 05. 2018

Termín a miesto zasadnutia: 15. 05. 2018, zasadacia miestnosť SLS, Cukrová 3, Bratislava

Volebné obdobie: máj 2018 - máj 2022

Prítomní: Volebná komisia: predseda: MUDr. Darina Návratová, členovia: MUDr. Marta Korecová, MUDr. Ingrid Bugáňová, MUDr. Eva Tošerová, MUDr. Adriana Philippiová, MUDr. Emília Jančová, ospravedlnená MUDr. Klára Jakubínová. Pozorovateľka za SLS: JUDr. Mária Mistríková

Spôsob volieb: jednokolové - korešpodenčné. Celkový počet odoslaných hlasovacích lístkov: 498. Volebná komisia zistia, že bolo doručených 198 hlasovacích lístkov. Z toho celkovo platných hlasovacích lístkov do výboru a do revíznej komisie: 196. Neplatné hlasovacie lístky 2 (zakrúžkovaní kandidáti nad stanovený počet  (15-16).

Sčítaním platných hlasovacích lístkov bolo zistené, že jednotliví kandidáti do výboru SDS získali nasledovný počet hlasov:

Por.č. Meno, priezvisko Počet hlasov
1. MUDr. Zuzana Némethyová, CSc. 91
2. Doc. MUDr. Zbynek Schroner, PhD. 87
3. MUDr. Daniel Kolény 84
4. Doc. MUDr. Viera Doničová, PhD. 80
5. Doc. MUDr. Katarína Rašlová, CSc. 79
6. MUDr. Marek Macko 75
7. MUDr. Eva Tošerová 71
8. -9. Prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc. FRCP 68
8. - 9. MUDr. Katarína Suchožová 68
10. MUDr. Jaroslav Fábry 61
11. MUDr. Vladimír Uličiansky 59
12. Prof. MUDr. Peter Galajda, CSc. 58
13. MUDr. Barbora Zoboková 57
14. MUDr. Marta Korecová 56
15. Doc. MUDr. Emil Martinka, PhD. 54
16. MUDr. Radovan Plášil 52
17. MUDr. Vladimír Radolec 48
18. Doc. MUDr. Miriam Čiljaková, PhD. 47
19. MUDr. Branislav Vohnout, PhD. 44
20. MUDr. Ľubomír Barák, CSc. 40
21. MUDr. Silvia Dokušová, PhD. 35
22. doc. MUDr. Peter Jackuliak, PhD. 33
23.-25. MUDr. Ingrid Bugáňová 31
23. - 25. MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD. 31
23. - 25. MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH 31
26. prof. MUDr. Ivan Tkáč, PhD. 30
27. MUDr. Tatiana Kupcová 27
28. MUDr. Klára Jakubíková 22
29. MUDr. Nomah Ehsa, MPH 21
30. MUDr. Jozef Lacka, PhD. 21
31. MUDr. Ľudmila Kubincová 20

 


všetky novinky