Slovenská diabetologická spoločnosť

Samostatnosť medicínskeho a zdravotníckeho odboru diabetológia zostáva zachovaná
Dňa 7. novembra 2017 prebehlo rokovanie na Ministerstve zdravotníctva SR. Za diabetológiu v zastúpení doc. MUDr. E. Martinka, PhD. a MUDr. Z. Némethyová, CSc., zástupcami endokrinológov boli prof. MUDr. J. Payer, CSc. a prof. MUDr. I. Lazúrová, CSc. FRCP, za MZ SR doc. PhDr. Z. Slezáková, PhD., MPH a Mgr. M. Nagy, za Akreditačnú komisiu prof. MUDr. P. Jarčuška, PhD....
Téma "endokrinológia"- "diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy"
Záznam z pracovného stretnutia na tému "endokrinológia" - "diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy" v prílohe V (5.1.3) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií" - Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len "MZ SR"), Sekcia zdravia - odbor zdravotníckeho vzdelávania, miestnosť č. 210, 7. november 2017...