Slovenská diabetologická spoločnosť

Salzburgské lekárske semináre "DIABETES" 14. 5.-20.5.2017
Vážení kolegovia, členovia SDS, projekt "SALZBURG SEMINARS" je formou postgraduálneho vzdelávania pod záštitou The American Austrian Foundation. Účasť na seminároch je zdarma. Lekár si hradí len cestovné náklady. Seminár na tému DIABETES sa koná v termíne 14.-20. mája 2017. Prihlasovanie prebieha on-line.O výbere účastníkov rozhoduje komisia v Salzburgu na základe dokumentov v prihláške. Termín prihlásenia je do 31. 1. 2017. Ďalšie informácie...
Členská schôdza SDS - 18. máj 2017 od 17.30 do 19.30 hod., Grand hotel Pressburg, Bratislava
Vážení kolegovia, predseda SDS a výbor Slovenskej diabetologickej spoločnosti Vás pozýva na členskú schôdzu SDS, ktorá sa bude konať v v štvrtok 18. mája 2017 od 17.30 hod. do 19.30 hod. v Grand hoteli Pressburg v Bratislave.
Možnosti čerpania finančných prostriedkov SDS