Slovenská diabetologická spoločnosť

Voľby do výboru a revíznej komisie Slovenskej diabetologickej spoločnosti 2018- 2022 Celkové poradie podľa počtu získaných hlasov
Informácia zo zápisnice volebnej komisie Slovenskej diabetologickej spoločnosti (SDS), organizačnej zložky Slovenskej lekárskej spoločnosti napísanej dňa 15.5.2018
Výbor SDS, revízna komisia SDS a náhradníci do výboru a revíznej komisie SDS na volebné obdobie 2018 - 2022
Príhovor Kataríny Rašlovej po zvolení za predsedu Slovenskej diabetologickej spoločnosti
Vážení členovia Slovenskej diabetologickej spoločnosti, dovoľte mi, aby som všetkým, ktorí ma zvolili do tejto funkcie, poďakovala a zároveň Vás chcem ubezpečiť, že budem zastupovať záujmy všetkých členov Slovenskej diabetologickej spoločnosti (SDS).
Grant Lily na ucast EASD Berlin 2018
Grant ziskali