Slovenská diabetologická spoločnosť

Samostatnosť medicínskeho a zdravotníckeho odboru diabetológia zostáva zachovaná
Dňa 7. novembra 2017 prebehlo rokovanie na Ministerstve zdravotníctva SR. Za diabetológiu v zastúpení doc. MUDr. E. Martinka, PhD. a MUDr. Z. Némethyová, CSc., zástupcami endokrinológov boli prof. MUDr. J. Payer, CSc. a prof. MUDr. I. Lazúrová, CSc. FRCP, za MZ SR doc. PhDr. Z. Slezáková, PhD., MPH a Mgr. M. Nagy, za Akreditačnú komisiu prof. MUDr. P. Jarčuška, PhD....
Téma "endokrinológia"- "diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy"
Záznam z pracovného stretnutia na tému "endokrinológia" - "diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy" v prílohe V (5.1.3) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií" - Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len "MZ SR"), Sekcia zdravia - odbor zdravotníckeho vzdelávania, miestnosť č. 210, 7. november 2017...
Opustila nás MUDr. Beáta Milošovičová
Dňa 29. 11. 2017 nás náhle opustila MUDr.Beáta Milošovičová, posledné rozlúčenie so zosnulou bude 5. 12. 2017 o 14.30 hod. v krematóriu v Bratislave. Česť jej pamiatke.