Aktuálne odporúčania ADA-EASD 2020

Dátum konania: 
pondelok, 21. september 2020pondelok, 27. september 2021

aktualizácia konsenzu ADA-EASD priniesla nasledovné významné zmeny v manažmente hyperglykémie u pacientov s DM 2.typu a KV rizikom, srdcovým zlyhávaním (SZ) a chronickou obličkovou chorobou (CKD)

Diskusia

*