Členská/plenárna schôdza SDS

Pozvánka na členskú/plenárnu schôdzu Slovenskej diabetologickej spoločnosti, ktorá sa uskutoční v štvrtok 29. novembra 2018 od 15:00.

Miesto konania: Hotel Kaskády, Sliač

 

Vážení členovia SDS,

dovoľujeme si Vás pozvať na členskú schôdzu SDS, ktorá sa uskutoční dňa 29.11.2018.

Členskej schôdzi bude predchádzať seminár a panelová diskusia na mimoriadne aktuálnu tému Konsenzus ADA - EASD 2018

Program:

Otvorenie: Rašlová K.

15:00 - Seminár : Vohnout B. : Konsenzus ADA-EASD 2018 manažment hyperglykémie u pacientov s diabetom 2. typu.

Panelová diskusia : Doničová V., Schroner Z., Vohnout B., Žákovičová E.

(účasť je kreditovaná)

 

Coffee break

 

16:00 - Členská schôdza SDS

Rašlová K : Informácia o návrhu a dohode právneho riešenia samostatného odboru Diabetológia poruchy látkovej premeny a výživy medzi SDS a SES - diskusia a hlasovanie.

Fábry J, Macko M : Rozpočet SDS na rok 2019, hlasovanie

Doničová V, Schroner Z, Rašlová K, Fábry J : vízia nového výboru SDS o pokračovaní a smerovaní SDS, informácia o vyjadrení SLS vo vzťahu k SDIA, nová web stránka SDS. Diskusia

Záver: Rašlová K.
 

Doprava na Kaskády bude zabezpečená. Účasť nie je spojená s nepeňažným plnením.

Účasť každého člena SDS je mimoriadne dôležitá vzhľadom na zásadné rozhodnutia v ďalšom smerovaní nášho odboru Diabetológia, poruchy metabolizmu a výživy, o ktorom má každý člen našej spoločnosti právo a možnosť hlasovať.

Prosíme Vás, aby ste svoju účasť potvrdili (e- mailom alebo SMS) diabetologatgmail.com

Prosíme Vás tiež o podpísanie súhlasu s používaním osobných údajov, ktorý nájdete v prílohe. Súhlas s používaním osobných údajov môžete podpísať pri prezentácii na podujatie.

Tešíme sa na Vašu účasť


 

Doc. MUDr. Viera Doničová, PhD. Doc. MUDr. Katarína Rašlová, CSc.

vedecký sekretár SDS predseda SDS