Dňa 15. 7. 2019 nás navždy opustila naša kolegyňa MUDr. Mária Šantová (nar. 12.9. 1945), čestná členka SDS. Česť jej pamiatke.

Diskusia

a cestna clenka SDS Cest jej pamiatke
R.I.P. Odpočívaj v pokoji