Dňa 2.1. 2020 nás navždy opustila naša dlhoročná kolegyňa a aktívna členka SDS MUDr. Eva Krezeová rod. Spirová. Česť jej pamiatke.