Dotazníkový prieskum SDS kongres

Milé kolegyne,
milí kolegovia,

chceli by sme sa Vám ešte raz poďakovať všetkým, ktorí prispeli k úspešnému priebehu XXXII. Diabetologických dní, ktoré sa konali pod garanciou Slovenskej diabetologickej spoločnosti v termíne 26.-28. mája 2022 v hoteli Patria na Štrbskom plese.

Do budúcna by sme radi pokračovali v nastavenom trende a forme odborného vzdelávania v rámci diabetologického odboru, pričom by sme sa radi zamerali na témy, ktoré Vás najviac zaujímajú a môžete využiť vo svojej praxi.

Chcem Vás touto cestou požiadať o vyplnenie krátkeho anonymného dotazníka (link), aby sme mali spätnú väzbu, a následne mohli vylepšiť aktuálne nastavený formát priebehu našej konferecnie do budúcnosti. Vaše názory, nápady sú pre nás dôležité a budeme sa tešiť na Vašu spätnú väzbu. Prosíme o odopoveď do 2 týždňov.

doc. MUDr. Viera Doničová, PhD. MBA.
predseda
Slovenskej diabetologickej spoločnosti

----------------------------------------------------------------------

Boli by sme Vám vďační, ak by ste nám odpovedali na niekoľko otázok formou anonymného dotazníka.

Čo navrhujete v mieste konania kongresu, hotel Patria Štrbské Pleso zlepšiť, doplniť, zmeniť :