Grant na účasť EASD 2019

Milí kolegovia, Firma Eli-Lilly poskytla aj tento rok Scholarship grant určený na účasť lekárov na EASD 2019 v Barcelone. Deadline pre podanie aplikácie je 30 apríl 2019.

Žiadosť posielajte na sekretaratdiaslovakia.sk a diabetologatdiaslovakia.sk