S ľútosťou oznamujeme, že nás 14. marca 2021 náhle opustil MUDr. Jaroslav Fábry, hlavný odborník pre diabetológiu, bývalý člen výboru SDS a náš dlhoročný kolega

MUDr. Jaroslav Fábry sa narodil v roku 1957. Štúdium medicíny absolvoval na Lekárskej fakulte UK v Bratislave. Získal atestáciu z internej medicíny a neskôr atestáciu z diabetológie, poruchy látkovej premeny a výživy. Pracoval na Internom oddelení Nemocnice s poliklinikou v Malackách, na Internom oddelení Nemocnice Ružinov v Bratislave a v Diabetologickej ambulancii Polikliniky Ružinov v Bratislave. Následne dlhoročne pracoval v privátnej diabetologickej ambulancii v Bratislave. V roku 2018 sa stal členom výboru SDS. Od roku 2019 zastával funkciu hlavného odborníka pre diabetológiu SR. Bol držiteľom ocenení Čestný člen ZDS, získal Čestné uznanie SDS za pracovný prínos v oblasti diabetológie a poruchy látkovej premeny a výživy.

Česť jeho pamiatke.

Stiahnite si: