Metodické usmernenie pre gestačný diabetes (GDM) pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti v diabetologickej ambulancii počas pandémie COVID-19