Návrh postupu starostlivosti o diabetikov v ambulancii pri COVID-19 podľa návrhu hlavného odborníka Dr. J.Fábryho