Otvorený list premiérovi ohľadom kompenzácie diabetologických ambulancií počas pandémie COVID-19 zo dňa 25.03.2020