Oznámenie o voľbách do sekcií

Milé kolegyne, milí kolegovia!

Dovoľte mi Vás informovať o voľbách do sekcií SDS: praktických diabetológov, lipidologickej a obezitologickej sekcie. Voľby vyhlasujú terajší predsedovia sekcií a v krátkom čase obdržíte poštou hlasovacie lístky.
Prosíme Vás aby ste aktívne oslovili a informovali aj svojich kolegov, ktorí menej pracujú s internetovými službami.
V prípade otázok ma prosím kontaktujte sekretaratdiaslovakia.sk

S úctou

v mene výboru SDS
MUDr. Viera Doničová
vedecký sekretár SDS