PETÍCIA

Petícia za zachovanie samostatného odboru Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy

Vzhľadom na  rastúci význam  diabetológie, počtu pacientov a trend nezlučovania sa diabetológie a endokrinológie v rámci EU, dolu podpísaní členovia Slovenskej diabetologickej spoločnosti žiadame MZ SR o nasledovné:

1.    Zachovanie samostatného odboru Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy.

Navrhované spojenie špecializačných odborov Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy a Endokrinológie nijako nerieši to najdôležitejšie, čím je zabezpečenie kontinuity zdravotnej starostlivosti o pacientov. Spojenie odborov by viedlo k zhoršeniu adekvátnej starostlivosti o pacienta.  

2.    Zapísanie diabetológie do Prílohy Smernice EÚ 2005/36 v časti 5.3.1, pretože sú diabetológovia diskriminovaní a žiadna časť ich špecializačného štúdia sa nezarátava do iného smernicového špecializačného štúdia. Diabetológ, ak si chce dorobiť inú špecializáciu, musí začínať ako lekár po skončení štúdia. Pritom pri smernicových odboroch sa adekvátna časť štúdia započítavania na vnútroštátnej úrovni.

Krajiny Poľsko, Rumunsko a Fínsko  nám vyjadrili podporu a  taktiež majú záujem dať aj pre svoje krajiny zapísať do smernice EU diabetológiu ako samostatný špecializačný odbor.

3.    Vzhľadom na existujúci samostatný a funkčný odbor Diabetológia, poruchy  látkovej premeny a výživy, kde sa diabetológovia starajú o 500 000 diabetických pacientov a kde táto zdravotná starostlivosť má vysokú európsku úroveň nesúhlasíme s tým, by si  odbor Endokrinológia  rozšíril svoju existujúcu náplň o diabetologickú problematiku.

 

Zostavovatelia petície:

Doc. MUDr. Viera Doničová PhD., MBA
Predsedkyňa Slovenskej diabetologickej spoločnosti

Doc. MUDr. Zbynek Schroner PhD.
Hlavný odborník pre Diabetológiu, poruchy látkovej premeny a výživy


Zástupca podľa § 3 ods. 3 zák. č. 85/1990 Zb.:

MUDr. Viera Doničová, Rastislavova 45, Košice 04001