Prehľadové články z dielne VšZP na tému nové technológie, Zdravotnícke noviny, február 2022

Vážené kolegyne a kolegovia,

ponúkame 2 prehľadové články z dielene VšZP, ktoré sa priamo týkajú "Nových technológií":

1. Pomôcky pre diabetikov: Včera a dnes / článok priamo vysvetľuje princíp nediskriminačného financovania "senzorov a vysielačov"

2. Trendy do budúcnosti / predbežné zamyslenie nad hodnotením kvality a úhradou "senzorov" pre ďalšie skupiny diabetikov