Preplácanie výkonov v diabetologických ambulanciách od 1. apríla 2020

Od 1. apríla 2020 bude cestou poisťovní uhrádzaných 75% objemov výkonov daného pracoviska 

z minulého roka 2019, ktoré nebudú započítavané, teda budú určené na naše prevádzky a nebude ich potrebné

splácať  (zdroj: informácia ASLSR). 

Prosíme informujte aj svojich kolegov.