Reakcia SDS na upozornenie ohľadom zneužitia mena

Vážený p. MUDr. Macho, DrSc. 

   S veľkou ľútosťou  sme zaznamenali Vašu informáciu, že Vaše meno, ako významnú osobnosť slovenskej vedy a medicíny (odborníka v oblasti endokrinológie), bolo zneužité v súvislosti s propagáciou produktu SugaNorm ako "zázračného lieku na liečbu  diabetu" .

   Výbor  SDS  upozorní  všetkých  členov SDS prostredníctvom oficiálnej stránky www.diaslovakia.sk, že ste nijaké stanovisko, doporučenia ani kritiky postupu liečby týmto liekom nedával, a ani ľudí, ktorí stoja za touto reklamou nepoznáte. Informovaný bol o tejto záležitosti aj p.Ing Borovka, predseda Zväzu diabetikov Slovenska, najväčšej pacientskej organizácie v SR.

   S úctou

Doc.MUDr.Zbynek Schroner, PhD.    Podpredseda SDS                                                                                                                                      Doc.MUDr. Katarína Rašlová, CSc.    Predsedníčka SDS

 

Akademik MUDr. Ladislav Macho, DrSc.                                                                                                                                                                  V auguste 2020 sa dožil významného životného jubilea, je medzinárodne uznávaným vedeckým pracovníkom v oblasti vývojovej endokrinológie a kozmickej fyziológie. Je jedným z prvých zakladajúcich pracovníkov Ústavu experimentálnej endokrinológie SAV a svojou vedeckou a organizačnou prácou niesol významný podiel na rozvoji, výskumnom formovaní a medzinárodnom postavení pracoviska.

Vo svojich viac ako 340 vedeckých prácach uverejnených prevažne v zahraničných časopisoch a zborníkoch priniesol doktor Macho rad nových prioritných poznatkov a kreoval nové zameranie experimentálnej endokrinológie, orientované na dynamickú analýzu činnosti endokrinného systému od narodenia do neskorého veku. Jeho práce boli citované vyše 1 700-krát, predovšetkým v medzinárodných časopisoch. Počas svojej vedeckej kariéry vychoval siedmich vedeckých pracovníkov s titulom kandidáta vied (CSc., respektíve PhD.) a jedného doktora vied (DrSc.).

Doktor Macho je zakladajúcim členom Európskej spoločnosti pre porovnávaciu endokrinológiu. Je čestným členom Slovenskej lekárskej spoločnosti a Českej a Slovenskej endokrinologickej spoločnosti, členom Učenej spoločnosti Slovenska a zakladajúcim členom Medzinárodnej spoločnosti pre vývojové neurovedy. Vykonával funkciu predsedu Slovenskej fyziologickej spoločnosti (1977 až 1981 a 1987 až 1990) a je čestným členom výboru Slovenskej fyziologickej spoločnosti. Bol hlavným redaktorom časopisu Endokrinologia Experimentalis (1975 až 1991), dnes Endocrine Regulations. Bol členom redakčných rád vedeckých časopisov International Journal of Gravitational Physiology, Cosmic Biology and Medicine a General Physiology and Biophysics.

Jeho vedecké výsledky a vedecko-organizačná práca boli ocenené mnohými vyznamenaniami: Cena Medzinárodnej astronautickej akadémie za vedecké prínosy v oblasti kozmickej biológie (1993), Medaila J. A. Gagarina, vyznamenanie Medzinárodnej federácie kozmonautov (1980) za originálne poznatky o reakcii ľudského organizmu na podmienky kozmických letov, Cena SAV za výskum endokrinných funkcií vo vývoji (1974), Cena SAV za popularizáciu vedy (1999), Štátna cena za vedecký prínos vo vývojovej endokrinológii (1978), Zlatá plaketa ČSAV Za zásluhy o vedu ľudstva (1990), Zlatá medaila SAV (1990), Medaila SAV za podporu vedy (2010), Zlatá medaila Slovenskej lekárskej spoločnosti (1990), Medaila J. A. Komenského (1992) a štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra I. triedy (2012).

 

Zdroj informácií z článku: časopis Akadémia/Správy SAV č. 4. 2020