So smútkom oznamujeme, že nás 16. októbra 2020 opustil dlhoročný kolega Doc. MUDr. Boris Krahulec CSc., česť jeho pamiatke

Posledná rozlúčka s Borisom Krahulcom bude dňa 22.10.2020 o 10:15 hod v krematóriu v Bratislave. Žiaľ, účasť je povolená z dôvodu epidemiologických opatrení len pre 12 osôb, t.j. pre najbližšiu rodinu.

Diabetologická spoločnosť vyjadrí svoju úctu na rozlúčku položením kondolečného venca.

Česť jeho pamiatke.

Stiahnite si: