So smútkom oznamujeme, že nás 5. marca 2021 opustil dlhoročný kolega MUDr. Jindřich Šimurda, spoluzakladateľ Dia dní v Luhačoviciach

Jindřich Šimurda je člověk, který celý svůj profesní život a velkou měrou i život osobní věnoval rozkvětu oboru diabetologie v České republice. Byl jedním ze zakládajících členů odborné společnosti (tehdejší Československé diabetologické společnosti a pozdější České diabetologické společnosti), která vznikla před více než padesáti lety, v jejímž výboru řadu let aktivně pracoval a jejímž čestným členem byl jmenován. Byl to právě pan primář, který byl u zrodu Diabetologických dnů v Luhačovicích, které se staly místem pravidelných setkávání českých a slovenských diabetologů a největším tradičním kongresem České diabetologické společnosti. Počet účastníků těchto akcí se zpočátku pohyboval v desítkách a postupně se během let rozrostl na počty, které dosahují téměř jeden a půl tisíce příznivců našeho oboru. Mnoho z nás s nostalgií vzpomíná na autobusy, které svážely účastníky kongresu na společenské akce organizované Jindřichem v malebném okolí Luhačovic.

prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSC
předsedkyně výboru
České diabetologické společnosti ČLS JEP

"výňatok z gratulácie k 90. narodeninám (z roku 2015)"

Stiahnite si: