Smútočné oznámenie - opustila nás MUDr. Blažena Dysková

Smútočné oznámenie

Slovenská diabetologická spoločnosť s hlbokým zármutkom oznamuje, že dňa 8. februára 2023 zomrela vo veku nedožitých 71 rokov MUDr. Blažena Dysková (* 23.11.1952 + 08.02.2023) , ktorá sa roky starostlivo venovala pacientom s diabetom v Kežmarku.

Posledná rozlúčka v rímsko-katolíckom obrade bude v pondelok 13. 02. 2023 o 13.00 hod.

Miesto pohrebu: Poprad-Veľká

R. I. P. = Requiescat In Pace (Nech odpočíva v pokoji)

Doc. MUDr. Viera Doničová PhD., MBA, predseda výboru SDS

Doc. MUDr. Zbynek Schroner PhD., podpredseda výboru SDS

MUDr. Jozef Lacka PhD., MBA, vedecký sekretár SDS

MUDr. Mária Vargová, MUDr. Renáta Žalúdková, MUDr. Iveta Jasovská, MUDr. Vladimír Uličiansky