Správa o priebehu 8. seminára praktických diabetológov Slovenska zo dňa 12-13. apríla 2024, Tatranská Lomnica

 

Milé kolegyne, vážení kolegovia, súhrnnú správu vrátane foto-dokumentácie nájdete v prílohe.