Stanovisko Výboru SDS k rozšíreniu novších technológii do diabetologickej praxe