Výbor SDS, revízna komisia SDS a náhradníci do výboru a revíznej komisie SDS na volebné obdobie 2018 - 2022

Predseda : doc. MUDr. Katarína Rašlová, CSc.

Podpredseda : doc. MUDr. Zbynek Schroner, PhD.
Vedecký sekretár: doc. MUDr. Viera Doničová, PhD., MPH

MUDr. Daniel Kolény

MUDr. Marek Macko
MUDr. Zuzana Némethyová, PhD. 
MUDr. Katarína Suchožová
MUDr. Eva Tošerová
MUDr. Vladimír Uličiansky

MUDr. Barbora Zoboková

MUDr. Marta Korecová
Revízna komisia
MUDr. Radovan Plášil
MUDr. Vladimír Radolec
doc. MUDr. Miriam Čiljaková, PhD.
Náhradníci
MUDr. Branislav Vohnout, PhD.
MUDr. Ľubomír Barák, CSc.
MUDr. Silvia Dókušová