Výbor SDS, revízna komisia SDS a náhradníci do výboru a revíznej komisie SDS na volebné obdobie 2018 - 2022

Predseda : doc. MUDr. Katarína Rašlová, CSc.

Podpredseda : doc. MUDr. Zbynek Schroner, PhD.
Vedecký sekretár: doc. MUDr. Viera Doničová, PhD., MPH
MUDr. Jaroslav Fábry  
MUDr. Daniel Kolény
MUDr. Marek Macko
MUDr. Zuzana Némethyová, PhD. 
MUDr. Katarína Suchožová
MUDr. Eva Tošerová
MUDr. Vladimír Uličiansky
MUDr. Barbora Zoboková
Revízna komisia 
MUDr. Marta Korecová, predseda
MUDr. Radovan Plášil
MUDr. Vladimír Radolec
Náhradníci
doc. MUDr. Miriam Čiljaková, PhD.
MUDr. Branislav Vohnout, PhD.
MUDr. Ľubomír Barák, CSc.
MUDr. Silvia Dókušová