Vyjadrenie VSzP v súvislosti s preskripciou inzulínu Lantus (glargin100IU) a Toujeo (glargin 300IU)

 

Odpoveď 16. 05. 2016

Vážený Doc. MUDr. E. Martinka, PhD.,

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. nevidí problém s úhradou inzulínu Toujeo a prechodu na tento inzulín z inzulínu Lantus, ak pacient spĺňa/spĺňal indikačné obmedzenia na začiatku liečby inzulínom glargín, pri zachovaní preskripčného obmedzenia a dávkovania podľa SPC lieku.

S pozdravom

MUDr. Beata Havelková, MPH.

vedúca OZaR

Stiahnite si: