Výsledky volieb do sekcií SDS 2018

Vážení kolegovia a kolegyne. Vo voľbách do sekcií SDS sa s uvedeným počtom hlasov umiestnili títo kolegovia a kolegyne:

Sčítaním platným hlasovacích lístkov bolo zistené, že jednotliví kandidáti do výboru SPD-SDS získali nasledovný počet hlasov:

Por.číslo: Titul, meno, priezvisko Počet hlasov
1. Doc. MUDr. Zbynek Schröner, PhD. 15
2. MUDr. Marek Macko 14
3. MUDr. Vladimír Uličiansky 11
4-5 MUDr. Daniel Kolény 10
4-5 MUDr. Tatiana Kupcová 10
6-9 MUDr. Katarína Černá 8
6-9 MUDr. Klára Jakubíková 8
6-9 MUDr. Jaroslav Fábry 8
6-9 MUDr. Jozef Lacka, PhD MBA 8

 

Sčítaním platným hlasovacích lístkov bolo zistené, že jednotliví kandidáti do výboru OS-SDS získali nasledovný počet hlasov:

Por.číslo: Titul, meno, priezvisko Počet hlasov
1. MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD. 30
2. Doc. MUDr. Barbara Ukropcová, PhD. 19
3. MUDr. Viera Kissová, PhD MPH 16
4. Doc. MUDr. Pavol Holéczy, CSc. 15
5. Doc. MUDr. Peter Minárik, PhD, MSC 8
6-8 MUDr. Katarína Černá 5
6-8 MUDr. Ivan Majerčák 5
6-8 Doc. MUDr. Ivan Martinka, PhD. 5

 

Sčítaním platným hlasovacích lístkov bolo zistené, že jednotliví kandidáti do výboru SPLM-SDS získali nasledovný počet hlasov:

Por.číslo: Titul, meno, priezvisko Počet hlasov
1. Doc. MUDr. Katarína Rašlová, CSc. 18
2. MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD 14
3. Prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc. FRCP 11
4. MUDr. Vladimír Uličiansky 11
5. Prof. MUDr. Ivan Tkáč. PhD. 10
6-7 MUDr. Zuzana Némethyová, CSc. 9
6-7 Doc. MUDr. Zbynek Schroner, PhD. 9

 

 

 

 

Doc. MUDr. Viera Doničová PhD.

vedecký sekretár SDS