Výzva na udelenie grantov SDS

Milé kolegyne, milí kolegovia!

S potešením Vám oznamujeme, že SDS vypisuje konanie na výber grantových úloh pre slovenských lekárov, členov SDS pracujúcich v odbore Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživa.
Touto cestou chceme podporiť aktívnych a tvorivých členov SDS a vytvoriť podmienky aj pre mladých a začínajúcich lekárov na Slovensku. Grant bude posúdený grantovou komisiou.
Budeme podporovať, aby výsledky realizovaných grantových projektov boli prednesené a publikované na našich odborných fórach, prípadne v zahraničí.

Termín podania: do 31.03.2019

V prípade otázok ma prosím kontaktujte: sekretaratdiaslovakia.sk 

 

S úctou

v mene výboru SDS
MUDr. Viera Doničová
vedecký sekretár SDS