XXX. diabetologické dni s medzinárodnou účasťou, Štrbské pleso, 10-12. september 2020

Konkrétne informácie ohľadom podujatia + program + registráciu nájdete v sekcii PODUJATIA (bočná lišta vľavo).