XXXI. Diabetologické dni 2021, Štrbské pleso

Vážení členovia SDS,

Vážime si Vašu prácu,  radi by sme Vás vyzvali k aktívnej účasti na  XXXI. Diabetologických  dňoch, ktoré sú plánované v termíne 27-29.5. 2021  v hoteli Patria na Štrbskom Plese. Ak by sa z dôvodu pandémie COVID-19  nemohli v tomto termíne  uskutočniť, náhradný termín uskutočnenia je:  19-21.9. 2021 tiež  v hoteli Patria na Štrbskom Plese. Uzávierka na zaslanie abstraktov je 15. 4. 2021    Abstrakty treba hlásiť elektronickou  formou na stránke www.dia2021.sk.

Tešíme sa na stretnutie na Štrbskom Plese

S úctou

 

Doc.MUDr. Katarína Rašlová , CSc.

Prezidentka  kongresu

 

Doc.MUDr.Zbynek Schroner, PhD.

Predseda programového výboru

 

Doc. MUDr. Viera Doničová, PhD.

Vedecká sekretárka