Diabetológia

Hyponatriémia

korekcia pri hyperglykémii

Tlak - prepočet

kPa <-> mmHg <-> cmH20

Metabolický syndróm

diagnostické kritéria

Hyponatriémia

korekcia

Nefrológia

Glomerulárna filtrácia2

podľa vzorca CKD-EPI

Glomerulárna filtrácia

podľa vzorca CKD-EPI

Frakčná exkrécia Urey

prerenálne poškodenie pri diuretikách

Frakčná exkrécia Na

prerenálne vs. postrenálne poškodenie

Neurológia

Kardiológia