Voľby do výboru a revíznej komisie Slovenskej diabetologickej spoločnosti 2018- 2022

Celkové poradie podľa počtu získaných hlasov

Informácia zo zápisnice volebnej komisie Slovenskej diabetologickej spoločnosti (SDS), organizačnej zložky Slovenskej lekárskej spoločnosti napísanej 15. 05. 2018

Termín a miesto zasadnutia: 15. 05. 2018, zasadacia miestnosť SLS, Cukrová 3, Bratislava

Volebné obdobie: máj 2018 - máj 2022

Volebná komisia:

predseda: MUDr. Darina Návratová,

členovia: MUDr. Marta Korecová, MUDr. Ingrid Bugáňová, MUDr. Eva Tošerová, MUDr. Adriana Philippiová, MUDr. Emília Jančová, ospravedlnená MUDr. Klára Jakubínová.

Pozorovateľka za SLS: JUDr. Mária Mistríková

Spôsob volieb: jednokolové - korenšpodenčné. Celkový počet odoslaných hlasovacích lístkov: 498. Volebná komisia zistia, že bolo doručených 198 hlasovacích lístkov. Z toho celkovo platných hlasovacích lístkov do výboru a do revíznej komisie: 196. Neplatné hlasovacie lístky 2 (zakrúžkovaní kandidáti nad stanovený počet (15-16).

Sčítaním platných hlasovacích lístkov bolo zistené, že jednotliví kandidáti do výboru SDS získali nasledovný počet hlasov:

 

Poradové číslo

Meno, priezvisko

Počet hlasov

1.

MUDr. Zuzana Némethyová, CSc.

91

2.

Doc. MUDr. Zbynek Schroner, PhD.

87

3.

MUDr. Daniel Kolény

84

4.

Doc. MUDr. Viera Doničová, PhD.

80

5.

Doc. MUDr. Katarína Rašlová, CSc.

79

6.

MUDr. Marek Macko

75

7.

MUDr. Eva Tošerová

71

8. -9.

Prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc. FRCP

68

8. - 9.

MUDr. Katarína Suchožová

68

10.

MUDr. Jaroslav Fábry

61

11.

MUDr. Vladimír Uličiansky

59

12.

Prof. MUDr. Peter Galajda, CSc.

58

13.

MUDr. Barbora Zoboková

57

14.

MUDr. Marta Korecová

56

15.

Doc. MUDr. Emil Martinka, PhD.

54

16.

MUDr. Radovan Plášil

52

17.

MUDr. Vladimír Radolec

48

18.

Doc. MUDr. Miriam Čiljaková, PhD.

47

19.

MUDr. Branislav Vohnout, PhD.

44

20.

MUDr. Ľubomír Barák, CSc.

40

21.

MUDr. Silvia Dokušová, PhD.

35

22.

doc. MUDr. Peter Jackuliak, PhD.

33

23.-25.

MUDr. Ingrid Bugáňová

31

23. - 25.

MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD.

31

23. - 25.

MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH

31

26.

prof. MUDr. Ivan Tkáč, PhD.

30

27.

MUDr. Tatiana Kupcová

27

28.

MUDr. Klára Jakubíková

22

29.

MUDr. Nomah Ehsa, MPH

21

30.

MUDr. Jozef Lacka, PhD.

21

31.

MUDr. Ľudmila Kubincová

20