Výbor SDS, revízna komisia SDS a náhradníci do výboru a revíznej komisie SDS na volebné obdobie 2018 - 2022

Zasadanie novozvoleného výboru SDS

Termín a miesto zasadnutia: 30. 05. 2018 počas XXVIII. diabetologických dní v hoteli Patria, Štrbské Pleso

Volebné obdobie máj 2018  - máj 2022

Prítomní: predsedkyňa volebnej komisie SDS MUDr. Darina Návratová a novozvolení členovia výboru a revíznej komisie  SDS.

Prof. MUDr. Marián Mokáň, FRCP Edin, prof. MUDr. Peter Galajda, CSc. a doc. MUDr. Emil Martinka, PhD. sa vzdali členstva vo výbore a revíznej komisii a postúpili náhradníci podľa získaného počtu hlasov.

Por.č. Meno, priezvisko Počet hlasov
  Výbor SDS 2018 - 2022 -  poradie 1. - 11.  
1. MUDr. Zuzana Némethyová, CSc. 91
2. Doc. MUDr. Zbynek Schroner, PhD. 87
3. MUDr. Daniel Kolény 84
4. Doc. MUDr. Viera Doničová, PhD. 80
5. Doc. MUDr. Katarína Rašlová, CSc. 79
6. MUDr. Marek Macko 75
7. MUDr. Eva Tošerová 68
8. MUDr. Katarína Suchožová 68
9. MUDr. Jaroslav Fábry 61
10. MUDr. Vladimír Uličiansky 59
11. MUDr. Barbora Zoboková 57
     
  Novozvolený výbor hlasovaním zvolil týchto predstaviteľov  
  Predseda SDS: doc. MUDr. Katarína Rašlová, CSc.  
  Podpredseda SDS: doc. MUDr. Zbynek Schroner, PhD.  
  Vedecký sekretár: doc. MUDr. Viera Doničová, PhD., MPH  
  Pokladník: MUDr. Jaroslav Fábry  
     
  Revízna komisia  2018 - 2022-   poradie 12. - 14.  
12. MUDr. Marta Korecová, predseda 56
13 MUDr. Radovan Plášil 52
14. MUDr. Vladimír Radolec 48
     
  Náhradníci  
15. doc. MUDr. Miriam Čiljaková, PhD. 47
16. MUDr. Branislav Vohnout, PhD. 44
16. MUDr. Ľubomír Barák, CSc. 40
17. MUDr. Silvia Dókušová 35