Našu stránku podporujú:

Oznamy

Oznámenie o voľbách do sekcií

Milé kolegyne, milí kolegovia!

Výzva na granty SDS

Milé kolegyne, milí kolegovia!

Prihláška do Slovenskej diabetologickej spoločnosti

Slovenská diabetologická spoločnosť je odbornou spoločnosťou Slovenskej lekárskej spoločnosti.

Členská/plenárna schôdza SDS

Pozvánka na členskú/plenárnu schôdzu Slovenskej diabetologickej spoločnosti, ktorá sa uskutoční v štvrtok 29. novembra 2018 od 15:00.

Grant Lilly na ucast EASD Berlin 2018

Dr. Vohnout Branislav Dr. Zakovicova Eva Dr. Brecka Jozef Dr. Javorsky Martin Dr. Palko Miroslav Dr. Vanik Viliam

Výbor SDS, revízna komisia SDS a náhradníci do výboru a revíznej komisie SDS na volebné obdobie 2018 - 2022

Zasadanie novozvoleného výboru SDS Termín a miesto zasadnutia: 30. 05. 2018 počas XXVIII. diabetologických dní v hoteli Patria, Štrbské Pleso

Príhovor Kataríny Rašlovej po zvolení za predsedu Slovenskej diabetologickej spoločnosti

Vážení členovia Slovenskej diabetologickej spoločnosti,