Slovenská diabetologická spoločnosť

Spoločnosť

 

Voľby do výboru a revíznej komisie Slovenskej diabetologickej spoločnosti 2018- 2022 Celkové poradie podľa počtu získaných hlasov

Informácia zo zápisnice volebnej komisie Slovenskej diabetologickej spoločnosti (SDS), organizačnej zložky Slovenskej lekárskej spoločnosti napísanej dňa 15.5.2018

Príhovor Kataríny Rašlovej po zvolení za predsedu Slovenskej diabetologickej spoločnosti

Vážení členovia Slovenskej diabetologickej spoločnosti, dovoľte mi, aby som všetkým, ktorí ma zvolili do tejto funkcie, poďakovala a zároveň Vás chcem ubezpečiť, že budem zastupovať záujmy všetkých členov Slovenskej diabetologickej spoločnosti (SDS).
všetky novinky...