Slovenská diabetologická spoločnosť

XXVIII. diabetologické dni s medzinárodnou účasťou, 31. 5. - 2. 6. 2018, Hotel Patria, Štrbské Pleso

Vážení kolegovia,

dovoľte mi, aby som menom svojim, ako aj menom výboru Slovenskej diabetologickej spoločnosti, 

Vás čo najsrdečnejšie pozval na

XXVIII. diabetologické dni s medzinárodnou účasťou

31. 5. - 2. 6. 2018

Hotel Patria, Štrbské Pleso

doc. MUDr.Emil Martinka, PhD.

predseda SDS


[doc. MUDr. Emil Martinka, PhD.]
doc. MUDr. Emil Martinka, PhD.


Stiahnite si

application/pdf
XXVIII_DIA_dni_ 2018_final.pdf
XXVIII. diabetologické dni 2018, Hotel Patria, Štrbské Pleso
application/pdf
DiaDays_Registracny_formular_A5_V2 2018.pdf
XXVIII. diabetologické dni 2018, Štrbské Pleso, Registračný formulár

Samostatnosť medicínskeho a zdravotníckeho odboru diabetológia zostáva zachovaná

Dňa 7. novembra 2017 prebehlo rokovanie na Ministerstve zdravotníctva SR. Za diabetológiu v zastúpení doc. MUDr. E. Martinka, PhD. a MUDr. Z. Némethyová, CSc., zástupcami endokrinológov boli prof. MUDr. J. Payer, CSc. a prof. MUDr. I. Lazúrová, CSc. FRCP, za MZ SR doc. PhDr. Z. Slezáková, PhD., MPH a Mgr. M. Nagy, za Akreditačnú komisiu prof. MUDr. P. Jarčuška, PhD....

Téma "endokrinológia"- "diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy"

Záznam z pracovného stretnutia na tému "endokrinológia" - "diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy" v prílohe V (5.1.3) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií" - Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len "MZ SR"), Sekcia zdravia - odbor zdravotníckeho vzdelávania, miestnosť č. 210, 7. november 2017...

Opustila nás MUDr. Beáta Milošovičová

Dňa 29. 11. 2017 nás náhle opustila MUDr.Beáta Milošovičová, posledné rozlúčenie so zosnulou bude 5. 12. 2017 o 14.30 hod. v krematóriu v Bratislave. Česť jej pamiatke.
všetky novinky...