55th Annual Meeting of the Europen Association for the Study of Diabetes (EASD), Barcelona

Dátum konania:  pondelok, 16. september 2019 až štvrtok, 19. september 2019 Miesto konania:  Fira de Barcelona

Netušené možnosti liečby DM2

Dátum konania:  piatok, 27. september 2019 až sobota, 28. september 2019 Miesto konania:  Tatranská Lomnica

IV. ČESKO-SLOVENSKÁ DIABETOLOGICKÁ KONFERENCIA 18-19. 10. 2019, Tatranská Lomnica

Dátum konania:  piatok, 18. október 2019 až sobota, 19. október 2019 Miesto konania:  Tatranská Lomnica

IDF Congress 2019, Busan, Korea

Dátum konania:  pondelok, 2. december 2019 až piatok, 6. december 2019 Miesto konania:  Busan, Korea

Našu stránku podporujú: